Про нас

ПРИНЦИПИ РЕДАКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  «Новини.Підгородне»

Спираючись на Загальну декларацію прав людини, Конституцію України, закони України «Про медіа», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» та інші нормативно-правові документи, Кодекс етики українського журналіста, колектив редакції видання «Новини.Підгородне» (далі – «НП»), керуючись загальними принципами верховенства права, поваги до людської гідності, недискримінації за будь-якою ознакою, етичними нормами та стандартами якісної журналістики, декларує такі принципи редакційної політики, що стосуються всіх складників творчо-виробничого процесу, створення та поширення масової інформації на всіх платформах «НП» і професійних взаємовідносин у колективі редакції та зі сторонніми особами й організаціями.

Детальніше за посиланням: Редакційна політика Новини Підгородне

Прокрутка до верху